Nyheter

09.08.2022

Mindfulness Norge har en ny nettside under oppføring i august 2022. Noen av funksjonene på nettsiden du er på nå vil ikke fungere før den nye nettsiden er på plass. Vi beklager dette. 

27.07.2022

Siri Nordhus er lærer i MBSR, mindfulness og yoga, bosatt i Trøndelag og tidligere medeier ved Zenit Yoga i Trondheim. I denne kronikken skriver hun om oppmerksomt nærvær og yoga som støttebehandling i sitt liv som kronisk syk.

22.06.2022

Kjære medlemmer,

Her er et nytt medlemsbrev fra Michael de Vibe. For de av oss som var sammen på retretten på Hadeland Folkehøyskole 8.-12. juni, er dette en kjærkommen repetisjon på det han underviste om der. Til dere og alle dere andre, god lesning og god praksis!

Beste hilsen,
Tor Magne

03.06.2022

Neste online-meditasjon er 16.juni. Du finner mer informasjon om de månedlige meditasjonene og påmelding her. 

21.04.2022

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Neste samling er 27.april. 

Videoer

Samleside til videoer fra Mindfulness Norge sine konferanser - se her

Øvrige videoer: 

Jon Kabat-Zinn underviser om Mindfulness-Based Stress Reduction - se her

Jon Kabat-Zinn leder nærværsøvelser - se her

Philippe Goldin fra Stanford-universitetet foreleser om effektene av nærværstrening for hjernen - se her

Hjerneforskeren Richard Davidson om "kontemplativ nevrovitenskap" - hvordan meditativ praksis kan skape varige endringer i hjernen - se her 

Psykiateren Daniel Siegel om "Mindsight - the new science of personal transformation" - se her

Medlemsbrev

Tidligere medlemsbrev har vært formattert for nettpublisering og epost. I arkivet ligger de enten som PDF eller Word-dokument. Det kan derfor forekomme avvik fra hvordan originalpubliseringen så ut og tidspunkt for publisering. 

2019

2019-08 Perfeksjonisme.docx
2019-04 Three Signs Your Attention Just Got Hacked.docx
2019-03 ReSource norsk resume.docx

2018

2018-12 Julehilsen.docx
2018-08 Nærvær og mening.docx
2018-06 Radikal undring.docx
2018-02 Tre kjærlighetsrelasjoner som heler.docx 

2017

2017-12 Lanseringen av The International Mindfulness Teachers Association.docx
2017-08 Empati er det verden trenger.pdf
2017-06 Mindful Eating til Mindfulness Norge.doc
2017-02 Nærværspraksis - egoprosjekt eller etikkprosjekt.docx

2016

2016-11 Mindfulness og arbeid.docx
2016-05 Mindfulness og etiske utfordringer.pdf
2016-03 - Mindfulness er kunst.pdf

2015

2015-12 Helse og Mindfulness.pdf
2015-09 Common Sense.docx
2015- 05 Mindfulness prosessen - hvordan kan vi forstå endringsprosesser hos deltakere på 8ukers kurs.docx
- 2015-01 Selvmedfølelse.pdf

2014

2014-11_Oppmerksomt nærvær som plaster på sår eller som inngang til livet.pdf
2014-08 Tid er penger.docx
2014-05 Kroppsstillingens betydning for nærvær.docx
2014-03 Å bli den man er.docx
2014-02 Betydningen av fordypet retreat praksis.docx

2010 - 2013

2013-12 Kunnskapsstatus for nærværstrening.docx
2013-09 Helse og sykdom i lys av nærvær.docx
2013-05 Røttene til oppmerksomhetstrening.docx
2013-02 ON og vårt forhold til verden.docx
2012-11 Barn som våre lærere i nærvær.docx
2012-08 Oppmerksomt nærvær og empati.docx
2012-05 Hjelperens nærvær – en profesjonell forpliktelse.docx
2012-02 Hvordan virker trening i oppmerksomt nærvær.docx
2011-11 Nærvær og lidelse.docx
2011-08 Nærvær og 22. juli.docx
2011-05 Nærværstrening og mestring.docx
2011-02 Kroppens betydning for nærværet.docx
- 2010-12 Nærvær som øvelser i tillit.docx
- 2010-08 Nærvær som teknikk eller mysterium.docx
- 2010-05 Øvelse og effekten av nærværstrening.docx

 

Kronikker

2020: 

Kristin Flood: Flere lag mindfulness

Chris Germer: Introduksjon til selvmedfølelse

2019: 

Anne Sælebakke: Relasjonskompetanse kan trenes, og utvikles gjennom hele livet

Frits Koster: Self-compassion for men

2018:

Irene Kingswick: Stille retreat i Italia

Oddbjørg Erla Jonsdottir: Refleksjoner rundt selvmedfølelse

Per-Einar Binder: Mindfulness og utvikling av fortellingene om hvem vi er

Frits Koster: Kindfulness

Oppvekst og utdanning

Deltakere på Mindfulness Norge sine egne konferanser, har hatt gleden av å holdee en rekke foredrag om mindfulness i skolen. Under kan du finne link til materialet de presenterte på en av konferansene:

Livskunnskap for Børn 

Mindfulness in Schools Project

A call for Care (del 1)

- A call for Care (del 2)


Faggruppen "Mindfulness for barn og unge" (Ved Anne Sælebakke) har utgitt øvelsesheftet: "Oppmerksomt nærvær for barn og unge".

Heftet er utarbeidet ved hjelp av deler av overskuddet fra konferansen i Oslo 2012, og er publisert i sin helhet her på Mindfulness Norge sin hjemmeside. Samtidig er en Facebook gruppe for våre medlemmer lansert: NFON barn&unge. Vi oppfordrer alle til å gå i gang med utveksling av tanker, erfaringer og litteratur!

Heftet kan lastes ned her!

Facebookgruppen kan legges til her: 
https://www.facebook.com/groups/734619179896903/

Lenker

Norge og Norden

Mindfulness Norge har som forening besluttet kun å ha lenker til utdanninger i regi av offentlige utdanningsinstitusjoner. 

Internasjonalt

Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society ved University of Massachusetts Medical School

The Centre for Mindfulness Research and Practice, University of Bangor, Wales

Mindful Awareness Research Center ved University of California - Los Angeles

Hjemmeside for Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Nettsider om nærværstrening fra the Mental Health Foundation i Storbritannia

Oppmerksomt nærvær i media

Kronikk i Dagbladet om Zen-buddhisme

Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening om oppmerksomt nærvær i psykoterapi

Kronikk i The New York Times "When the Mind Wanders, Happiness Also Strays"

 

Retreater

Retreater 2020 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 2. til 5.januar 2020
- Retreater i mai og august ble avlyst pga. covid-19

Retreater 2019 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 13. til 16.juni 2019
- Hadeland folkehøgskole 9. til 16.august 2019

Retreater 2018 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 7. til 10.juni 2018
- Hadeland folkehøgskole 11. til 18.august 2018

Retreater 2017 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 18. til 21. mai 2017
- Hadeland folkehøgskole 12. til 19.august 2017

Retreater 2016 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 19. til 22.mai 2016
- Hadeland folkehøgskole 12. til 19.august 2016

Retreater 2015 (Mindfulness Norge)
- Hadeland folkehøgskole 28. til 31.mai 2015
- Hadeland folkehøgskole 9. til 16.august 2015

Retreater 2014 (Mindfulness Norge)
- Hedalen 28.september til 3.oktober