Invitasjon til online-nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Høstens samlinger foregår 29.september og 24.november.

2021-06-27
Anne Sælebakke

Høsten 2021 inviterer Mindfulness Norge til to nye nettverkssamlinger for medlemmer som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge. Datoene er 29.september og 24.november, begge dager kl. 18-20. Hensikten er faglig påfyll, deling av erfaringer og nettverksbygging. 

29.september har vi følgende innslag:

  1. Kjersti Tharaldsen. Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, avdeling Stavanger.  Hun vil snakke om oppmerksomt nærvær som del av universelt mestringstiltak i ungdomsskolen. Så vil hun vise til den siste publikasjon om mindfulness som del av sosial og emosjonell kompetanse for å mestre faglig stress i skolen. Til slutt vil hun si noe om undervisningsopplegget ROBUST og tiltakets stimulering av sosiale og emosjonelle kompetanser på ungdomstrinnet. Det går i gang nå i høst. Mer info om ROBUST finnes på https://www.uis.no/robust.
  2. Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator i Alta kommune og Ole Henning Sommerfelt, styreleder i Drømmen om det gode, vil presentere bruk av livsmestringskurs basert stillhet og mindfulness i skoler i Alta kommune. De vil formidle innretningen på programmet og læreres og elevers erfaringer.
  3. Alfhild Loftesnes. Lektor ved Tvedestrand Videregående skole, i blant annet norsk. Hun tok utdanningen Oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis 2014-2015, og vil dele litt om sine erfaringer med å bruke oppmerksomt nærvær for egen del og litt om formidlingen av dette til elever.
  4. Michael de Vibe fortsetter sin gjennomgang av sentral forskning på effekten av å trene nærvær, empati og relasjonskompetanse i arbeidet med barn og unge. 

Anne Sælebakke binder det hele sammen. Mellom bidragene er det rom for spørsmål og kommentarer. 

Påmelding:
Klikk deg videre inn på "Påmelding" under "Arrangementer" her på nettsiden til Mindfulness Norge. Du må være medlem av Mindfulness Norge for å melde deg på. Dersom du ikke er medlem så kan du enkelt melde deg inn på nettsiden vår under fanen "Bli medlem". Arrangementet er gratis for alle medlemmer. 


Påmeldingsfrist dagen før klokken 17.00 (28.september). 

Vi sender ut link til Zoom til påmeldte i forkant av arrangementet. 

Tips gjerne også andre du tror vil ha interesse for dette.

Hjertelig velkommen!

PS. Dersom du har problemer med påmelding kan du sende en e-post til info@nfon.no 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket