Invitasjon til online-nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Neste samling er 27.april. 

2022-04-21
Anne Sælebakke

Våren 2022 inviterer Mindfulness Norge til to nye nettverkssamlinger for medlemmer som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge. Den første samlingen fant sted 16.februar og den andre finner sted 27.april.  

27.april 19.00-21.00 har vi følgende program: 

1. Anne Sælebakke holder sammen på programmet og vil åpne nettverkssamlingen med en øvelse.

2. Berit Østerås: Oppmerksomt nærvær som personleg kompetanse i fysioterapi (utdanningen).
Berit er fysioterapeut, over 20 års erfaring frå klinisk praksis, relativt mykje og i aukande grad med barn og unge. Master i klinisk helsevitenskap, ph.d. i psykologi. Fagutvikling og forsking mykje innanfor langvarige (smerte)problematikkar og samansette plagar hos barn og unge. Førsteamanuensis ved NTNU med undervising på bachelor (fysioterapi) og master. Ulike utdanningar, kurs og liknande innanfor mindfulness/ oppmerksamt nærvær, som har vore ein viktig del av livet i ca. 20 år.
  

3. Litz Katharina Baardsen Akervold: Oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis - i skole og arbeidshverdag.
Litz er adjunkt med tillegg, med fagene tysk, drama og psykologi på videregående skole. I tillegg er hun en av flere initiativtakere til KRAFT-prosjektet etter videreutdanning i psykologi.  Se KRAFT minidokumentar 2015 - YouTube. Som lærer er hun veldig engasjert i elevens helhetlige læringskompetanse, elevmedvirkning og livsmestring i skolen. Samtidig er hun opptatt av prestasjonsmotivasjon. Som medmenneske er hun opptatt av å få inn mindfulness/oppmerksomhetstrening inn i administrasjon, helse og utdanning. For tiden er hun masterstudent i erfaringsbasert spesialpedagogikk på NTNU


4. Arild Bjørndal og Michael de Vibe: Hva trenger barn og unge i dagens samfunn.

Arild er samfunnsmedisiner og har arbeidet i ulike lederstillinger i helsetjenesten (sist som leder for RBUP) og som professor. Han ble opptatt av meditasjon etter ha hørt på Dalai Lama i Chateu Neuf en gang på 90-tallet. Det tok imidlertid tid å få etablert en egen praksis. Det hjalp å treffe Michael de Vibe, og de to har også jobbet sammen om forskning og fagutvikling. Arild arbeider nå med barn og unges oppvekst i en internasjonal organisasjon (CEI), og som frivillig i Forandringsfabrikken og på Uroskolen. 
Michael er allmennlege, familieterapeut og mindfulness forsker. Han har praktisert mindfulness i mange år, og er opptatt av hvordan vi kan skape balanse i vår praksis.


Praktisk info:
- Opptakene fra tidligere samlinger blir sendt ut til alle påmeldte i etterkant. De ligger ikke åpent tilgjengelig på nettsiden.
- Mellom bidragene er det rom for spørsmål og kommentarer.
- Husk å mute. Ha gjerne kamera på så har vi lettere kontakt underveis.

Slik melder du deg på: 
Klikk deg videre inn på "Påmelding" under "Arrangementer" her på nettsiden til Mindfulness Norge. Du må være medlem av Mindfulness Norge for å melde deg på. Dersom du ikke er medlem så kan du enkelt melde deg inn på nettsiden vår under fanen "Bli medlem". Arrangementet er gratis for alle medlemmer. 

Påmeldingsfrist dagen før klokken 17.00 (26.april). 
Vi sender ut link til Zoom til påmeldte i forkant av arrangementet. 

Tips gjerne også andre du tror vil ha interesse for dette.
Hjertelig velkommen!

PS. Dersom du har problemer med påmelding kan du sende en e-post til info@nfon.no 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket