Julehilsen fra Tor Magne Handeland

Tor Magne Handeland (Leder i Mindfulness Norge) har skrevet en julehilsen som du kan lese her. 

2016-12-21
Tor Magne Handeland

tormagne_mindfulnessnorge.jpg

I dag, den 21. desember, er det vintersolverv og vi kan se frem mot lysere dager. Så langt tilbake som menneskets historie strekker seg, har vi på den nordlige halvkule observert og feiret det øyeblikk da dagslyset stanser sin tilbaketrekning inn i mørket og begynner sin vandring tilbake til verden. Våre forfedres lengsel etter lysets retur til en mørk verden har også formet den jødiske høytiden hanukkah og den kristne julefeiringen. Det er årsaken til at begge feiringene er plassert i den mørkeste måneden av året, kislev i den jødiske kalender, og desember i den vestlige kalender.

Et helt sentralt element i praktiseringen av mindfulness handler også om å bringe lys inn i et mørke. Mange har søkt seg til mindfulness nettopp på bakgrunn av erfaringen med at vi mennesker for det meste av tiden vår vandrer rundt i et form for mørke, som søvngjengere, kun delvis våkne. Denne erkjennelsen medfører også en lengsel etter lys, en lengsel etter å våkne opp, en lengsel etter å se. Det slår meg hvor ofte jeg hører mennesker si at de forbinder mindfulness med tenkning og det å styre tanker. Sjelden hører jeg noen si at de knytter mindfulness til det det egentlig handler om, det å kunne se. Når vi praktiserer mindfulness, bruker vi oppmerksomheten som en lykt. Ved hjelp av en nysgjerrig og åpen oppmerksomhet (i tillegg til en rekke andre kvaliteter) kaster vi lys over hvordan sinnet vårt reagerer på en situasjon. Og når vi observerer denne reaksjonen, som vanligvis befinner seg utenfor vår synsvidde, øker vi muligheten for at vi kan ta bedre og klokere valg for oss selv og de mennesker vi omgir oss med.

Ved slutten av 2016 kan vi se tilbake på en flott konferanse vi var med å arrangere. Temaet var empati og medfølelse, både på et personlig og samfunnsmessig plan. Flere deltakere har i etterkant kommet og fortalt at det gikk noen lys opp for dem i løpet av de dagene konferansen pågikk. Da jeg deltok på samme konferanse i London i 2013, minnet Daniel Goleman meg på den uløselige sammenhengen mellom medfølelse og oppmerksomhet. Han påpekte at alt fravær av empati og medfølelse starter med et fravær av oppmerksomhet. Det er med andre ord ikke mulig å ha empati og medfølelse for noe du ikke ser, noe du ikke har oppmerksomheten din rettet mot. Psykologen Robert Kegan belyser denne viktige sammenhengen med litt andre i ord i boken «The Evolving Self». Han tilføyer også at det å se ikke er helt uten risiko. I et av mine favorittsitater sier han:     

«Å se medfører en fare for å bli rekruttert, for det øyet ser bedre, føles dypere i hjertet. Det øker ikke bare sjansene for å bli beveget; vi løper også en stor risiko for hva det å bli beveget innebærer. For vi beveges mot et sted, og det stedet er dypere inn i livet, nærmere dem vi lever sammen med. De begynner å bety mer for oss. Å se bedre øker vår sårbarhet og sjansen for at vi rekrutteres til et annet menneskes velferd. Det er vår rekruttérbarhet, vel så mye som vår kunnskap om hva vi skal gjøre, som gjør oss betydningsfulle i omsorgen for et annet menneskes utvikling.»

Mange ting gjør krav på oppmerksomheten vår i desember måned. Høytider har bestandig eksistert som en hjelp og en invitasjon til å stanse opp og reflektere rundt det som er viktig for oss mennesker. Kanskje kan denne julen være en anledning hvor vi kan bruke vår praksis til å bringe mer lys til det som virkelig har verdi og betydning for oss. Ønsker dere alle en riktig god jul, et godt nytt år, og alle gode ønsker for videre praktisering og formidling av mindfulness.

Beste hilsen,
Tor Magne Handeland
Leder av Mindfulness Norge

Viktig informasjon: Flere av presentasjonene fra konferansen «Empathy and Compassion in Society» er nå tilgjengelige på vår hjemmeside, og det vil også videoene være i løpet av de nærmeste dagene.