Om Mindfulness Norge

Mindfulness Norge - Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå.  Videre er formålet å tilby medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser som drives etter selvkostprinsippet, primært for medlemmene.

Oppmerksomt nærvær er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldere, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.

Mindfulness Norge

Stadig flere i Norge har tatt i bruk eller er nysgjerrige på tilnærminger basert på oppmerksomt nærvær. På denne bakgrunn opprettet en gruppe fagfolk fra hele landet i februar 2010 Mindfulness Norge. Foreningen er en landsdekkende organisasjon for fagfolk med interesse for oppmerksomt nærvær i yrkesutøvelse og eget liv. Mindfulness Norge har pr. 20.04.2016 over 600 medlemmer.

Hvem kan bli medlem?

Alle som er interessert i mindfulness er velkommen som medlemmer i Mindfulness Norge.

Medlemsfordeler

Som medlem får du tilgang til medlemsområdet på foreningens hjemmeside. Her finnes oppdatert oversikt over forskning på oppmerksomt nærvær på ulike områder. Du vil også finne nyttig informasjon om hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å lære mer om oppmerksomt nærvær. Det vil også bli et interaktivt forum for medlemmer hvor det er anledning til å stille spørsmål, utveksle erfaringer og diskutere. Du vil i tillegg få tilgang til foreningens medlemsnytt samt kunngjøringer om arrangementer og kurs som omhandler oppmerksomt nærvær. Medlemmer vil ha prioritet ved påmelding til kurs i regi av Mindfulness Norge.